V danom kurze sa žiaci naučia základné pojmy zo štatistiky a využijú ich pri spracovaní vlastného štatistického súboru.