precvičovanie vedomostí a zručností na množiny a intervaly