Precvičovanie základných zručností a poznatkov z kombinatoriky.