Na vypracovanie tejto úlohy potrebuje informácie, ktoré ste získali na netradičnej hodine matematiky dňa 13.11.2014.