Cieľom kurzu je zhromaždiť materiály k jednotlivým maturitným otázkam a rozšíriť ich o doplňujúce texty a cvičenia na preverenie znalostí.